Programma

24/10/2018 | 20:00 - 22:00

Klimaataanpak & Duurzame Mobiliteit

Klimaataanpak & Duurzame Mobiliteit

Het Kracht van Utrecht-vrijwilligersinitiatief vormt een platform met mensen uit regio en stad: het Platform Klimaat, Ruimte en Duurzame Mobiliteit. Met dit platform werken we scenario’s uit voor de Utrechtse regio, als voorbeeldregio met eigen klimaatdoelstellingen. Om het (nog vage) Klimaatakkoord regionaal en concreter voor Duurzame Mobiliteit in te vullen. Om het beleid van de overheid (o.a. U10) op deze gebieden positief te prikkelen en te beïnvloeden. Omdat Utrecht bij uitstek een regio is, waar we kunnen versterken wat goed gaat. Om reizigers een stem te geven hoe ze de verandering ervaren en waar de kansen liggen.

 

 

Nog te weinig mensen zien welke relatie er bestaat tussen CO2-emissies en het autoverkeer. Hoe kunnen we die relatie als inwoners en als politicus beïnvloeden? Via woningbouwplannen, bij werkgevers, bij reizigers in de regio. Groen en Gezond Stedelijk Leven.

 

We kennen veel initiatieven die bijdragen aan het terugdringen van CO2-emissies, oplossingen bieden voor het gebrek aan ruimte, waarmee je een meer duurzame mobiliteit bevordert. Initiatieven van overheden door deelautoplekken ruimte te geven. Initiatieven van bewoners en experts. In stad en regio is veel kennis aanwezig en er zijn reizigers, die het goede voorbeeld geven in duurzame mobiliteit. Initiatieven van bedrijven en organisaties.

 

Door te fietsen naar hun werk. Door elektrische deelauto’s op te laden met zonne-energie. Door de Luchtwachters. Door mensen die met buurtmobiliteit het voorbeeld geven in eigen kring. Trends die passen in onze regio.

 

Wat nu als we die trends tien jaar doortrekken? Wat zou dat opleveren aan minder CO2-emissie, wat zou dat opleveren met slim ruimtegebruik en gebruik van Fiets+OV?

 

Wat zou het effect zijn als regio en stad een louter auto-scenario zouden volgen? Als Amelisweerd 14-baans wordt? Effect op CO2-emissies, ruimtegebruik, files? Welk effect bereiken we als we alleen koersen op een (E-)fiets-scenario? Alleen een OV- of deelauto-scenario? Welke trends, aspecten, voorbeelden gaan we benutten om  een Utrechts scenario te schetsen? Hoe kunnen we het Rijk overtuigen dat we het in Utrechts kunnen fixen?

 

Aanmelding vooraf bij Jan Korff de Gidts, contactenkvu@gmail.com

Hoe maken we duurzame mobiliteit concreter?
Praat mee op deze bijeenkomst!

Informatie

Programma item

Klimaataanpak & Duurzame Mobiliteit

Kosten

Deelname is gratis

Meld je aan bij Jan Korff de Gidts, contactenkvu@gmail.com

Locatie

The Green House

Croeselaan 16, Utrecht

Datum

Woensdag 24 oktober

Tijd

Van 20.00 uur tot 22.00 uur

Georganiseerd door

Kracht van Utrecht-initiatief

Aanmelding vooraf bij Jan Korff de Gidts, contactenkvu@gmail.com

Informatie: 06-33630344