100% klimaatneutraal en 0% afval

In de zomer van 2019 is de organisatie van Klimaatgerust een samenwerking met ons aangegaan om de milieu-impact van ons festival te meten. Als duurzaamheidsfestival vinden wij het vanzelfsprekend om kritisch te kijken naar het gebruik van grondstoffen en het vermijden van CO2. Vandaar onze ambitie om vanaf dit jaar 100% klimaatneutraal te zijn en geen afval te produceren. We gaan de uitdagingen met volle energie aan en hopen je te inspireren mee te doen.

Om onze milieu-impact zo laag mogelijk te houden, doen we een aantal dingen standaard. De inkoop van producten en huur van materialen doen we zo lokaal mogelijk; papieren tickets hebben we nooit gehad; en promotiematerialen zijn van gerecycled materiaal. In 2020 zullen we de samenwerking met Klimaatgerust voortzetten en ons committeren aan de doelstelling om volledig klimaatneutraal te zijn en geen afval te creëren. Naast het doen van de meting geeft Klimaatgerust concrete adviezen hoe wij dit realiteit kunnen maken.

Materiaalstromen van het Festival op de Neude

Voor een goed overzicht van de gebruikte materialen en energiestromen, hebben we een uitgebreide inventarisatie gedaan. Op basis hiervan zijn de materiaal- en daaruit ontstane afvalstromen van het evenement geanalyseerd. Deze materiaalstromen kun je in onderstaand figuur zien.

Uit de materiaalstroomanalyse voor de duurzame week vielen drie dingen op. Dit is ook terug te zien in bovenstaand figuur.

  • Het eerste wat opvalt is dat er van alle gebruikte materialen maar liefst 99% (410 ton) is hergebruikt. Het overgrote deel hiervan is gehuurd materiaal, zoals decor, vloeren, tafels en stoelen. Een kleiner deel is gerecycled of geupcycled. Dit laatste geldt voor de gebruikte wijnflessen, die geupcycled zijn door het bedrijf Rebottled.
  • Slechts 0,6% van alle gebruikte materialen worden niet hergebruikt. Een deel hiervan belandt in het rioolsysteem (1.788 liter). Bij deze afvalstroom gaat het voor een groot deel om afvalwater en voedsel, gebieden waar helaas weinig verandering mogelijk is. Dit gedeelte van de 0,6% zal daarom moeilijk te verminderen zijn.

De uitdaging op het gebied van materialen

Een uitdaging ligt bij het gebruik van papier (0,6%), wat wij gebruiken voor programmaboekjes en posters. Op dit moment verkiezen we papier boven paperless, vanwege het bereiken van zoveel mogelijk mensen om onze impact zo groot mogelijk te maken. Onderzoek wijst uit dat je dit bereikt door de inzet van mixed media. Maar waar komen deze posters en programmaboekjes uiteindelijk terecht? Zelf laten we dit recyclen, maar hoe zit dat met posters die we in de stad verspreiden? Of met de boekjes die in café’s liggen en mensen mee naar huis nemen? Hoe kunnen we daar zoveel mogelijk grip op krijgen?

De CO2-impact van de Duurzame Week

Naast materiaalgebruik en het daaruit ontstane afval, speelt ook de hoeveelheid CO2 emissies als gevolg van het festival een belangrijke rol in de impact op het milieu. De CO2 emissies zijn onderverdeeld in verschillende categorieën en er is per categorie onderscheid gemaakt tussen de uitgestoten emissies en (al) vermeden emissies. De uitkomsten zijn in kaart gebracht in onderstaande figuur.

In de figuur is te zien dat er vooral veel op CO2 uitstoot is bespaard door het hergebruiken van opbouw- en decormaterialen (100%) en consumptiematerialen (83%). Er zijn bijvoorbeeld glazen gebruikt in plaats van plastic bekers. Daarnaast is de impact van eten en drinken ook verlaagd met 63% door vegetarisch eten aan te bieden. Zo is één van de gerechten de inmiddels legendarische, veganistische Karma Shoarma in plaats van vleesproducten.

Toch is er, zoals uit de figuur te halen valt, op een aantal plaatsen nog ruimte voor verbetering. Op energiegebied is er bijvoorbeeld nog een grote potentie om de CO2 impact te verminderen. Advies van Klimaatgerust is om dit te doen door te zorgen dat er groene stroom, het liefst in Nederland opgewekt, wordt ingekocht. We zijn hiervan afhankelijk van de Gemeente Utrecht die ons evenementenstroom levert, die sinds dit jaar Nederlandse stroom afneemt van Greenchoice. Ook kunnen de CO2 emissies eenvoudig worden verlaagd door het minderen van het gebruik, of digitaliseren van promotiematerialen, posters en programmaboekjes.

Ambities voor de komende editie

Op basis van de analyse spreken wij de ambitie uit om bij de volgende editie een klimaatneutraal en zero-waste festival te zijn. Klimaatgerust zal op verschillende terreinen een rol spelen bij keuzes voor duurzame materialen en (her)gebruik zodat onze doelen behaald worden. Mocht je hiervoor ideeën of suggesties hebben, dan horen we hier graag over!

Goed voorbeeld doet volgen

Eén van de dingen die wij doen is het inspireren van mensen en organisaties om de volgende stap te zetten. Daarom zijn we benieuwd: wat zijn jouw goede voornemens? Graag zetten we goede voorbeelden in het zonnetje en laten we zien dat je bent aangesloten bij deze beweging!

Share this post