Journalistiek voor rechtvaardigheid: Interview Maarten Hupkes van OneWorld

OneWorld is mediapartner van Duurzame Week. Een partner die goed bij ons past, want net als wij streven ze naar een duurzamere wereld. Een eerlijke en duurzame wereld, om precies te zijn. En dat doen ze door middel van onafhankelijke journalistiek, met een maandelijks magazine en dagelijkse publicaties op de website Oneworld.nl. De tweekoppige directie wordt gevormd door hoofdredacteur Seada Nourhussen en zakelijk leider Maarten Hupkes. Wij spraken met Maarten over de missie van OneWorld en hoe journalistiek kan bijdragen aan bewuste keuzes.

Maarten Hupkes is zakelijk leider van OneWorld

Wat is voor jou de reden om voor OneWorld aan de slag te zijn?

“Ik heb mij in mijn werkzame leven altijd ingezet om mensen van duurzaam denken naar duurzaam doen te krijgen. En als klein jongetje kwam ik altijd al op voor de kinderen die gepest werden, dus de strijd tegen onrecht zit er ook al van jongs af aan in. Dus toen OneWorld halverwege vorig jaar op zoek was naar een nieuwe zakelijk leider en uitgever heb ik direct gesolliciteerd. Zo ben ik na enerverende jaren als festivalmanager van WeMakeThe.City en GROW bij het grootste (online) magazine voor een duurzame en eerlijke wereld terechtgekomen.”

Een magazine voor een duurzame en eerlijke wereld, wat houdt dat precies in?

“We noemen het ook wel ‘Journalistiek voor rechtvaardigheid’: we vinden dat de wereld eerlijker en duurzamer moet én kan. Daarom staan rechtvaardigheid, gelijkheid en vooruitgang voor mens, dier en planeet centraal in onze journalistiek. We publiceren dagelijks nieuws, achtergrondverhalen, reportages, interviews, opiniestukken en onderzoeksjournalistiek over duurzaamheid, mensenrechten, identiteit, racisme en de relatie daartussen. Onze missie voor een rechtvaardige wereld bepaalt onze onderwerpkeuzes, onze invalshoeken, wie we onze producties laten maken, maar ook met welke organisaties we samenwerken en hoe we onze eigen organisatie inrichten.”

‘Wij vinden dat de wereld eerlijker en duurzamer moet én kan

Kun je iets vertellen over het ontstaan van OneWorld?

“OneWorld bestaat sinds 2011, maar toen viel het nog onder het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De journalistieke focus was ook anders dan nu, die lag voornamelijk op ontwikkelingssamenwerking. Sinds 2018 is OneWorld een volledig zelfstandig opererende journalistieke organisatie. Dat betekent dat wij, anders dan veel andere media, geen onderdeel zijn van een mediagroep of afhankelijk zijn van investeerders. Dit heeft als voordeel dat we altijd naar eigen inzicht kunnen opereren en dus écht onafhankelijke journalistiek kunnen maken. Maar een nadeel – of uitdaging – is dat wij volledig afhankelijk zijn van marktinkomsten. Het is dus noodzakelijk dat onze volgers ook betalen voor de informatie die ze bij ons lezen. Dat kan door te doneren of te abonneren: we hebben voor iedere portemonnee een mogelijkheid om bij te dragen.”

Wat willen jullie met OneWorld bereiken?

“Wij zetten journalistiek in om tot een rechtvaardigere wereld te komen. Wij helpen onze lezers een onderbouwde opinie te vormen en bieden een handelingsperspectief. Ons impact-cijfer laat zien dat dit werkt: maar liefst 55% van onze lezers geeft aan duurzamer en eerlijker te handelen na het lezen van onze artikelen. Daarnaast zijn we een serieuze plek voor gemarginaliseerde groepen in onze samenleving die vaak niet worden gezien, bediend of bereikt. Denk aan mensen met een beperking, de LHBTI-gemeenschap, antiracisten en migranten.”

‘Het onderzoeksartikel over achterstandsscholen leidde tot Kamervragen’

Wie zijn jullie schrijvers?

“We werken samen met een groep van ongeveer honderd freelance journalisten met elk hun eigen specialisme op het gebied van mensenrechten, duurzaamheid en klimaat, of identiteit. Onze vaste columnist bijvoorbeeld, Daniël Poolen, is naast auteur ook duurzaamheidsonderzoeker bij een bank.”

Over duurzaamheid gesproken: wat voor publicaties zijn er over dit thema verschenen?

“Wij helpen onze lezers om bewuste keuzes te maken en actie te ondernemen op het gebied van duurzaamheid. Zo geven we onze lezers onder meer praktische tips en kennis over keuzes die je maakt als consument, bijvoorbeeld in onze themanummers: ‘Hoe Zit Het Met?’ In 2019 waren de thema’s cacao, geld, water en plastic. Daarnaast besteden we niet alleen aandacht aan het onderwerp duurzaamheid op zich, maar ook aan de relatie tussen klimaat en ongelijkheid. Een voorbeeld daarvan is een onderzoeksartikel over dat achterstandsscholen in Nederland vaak op plekken gebouwd zijn waar de fijnstofconcentratie hoger ligt. Dat leidde uiteindelijk tot Kamervragen.

Wij vinden het belangrijk om bij onze artikelen over duurzaamheid het hele ketenverhaal te vertellen, en niet slechts een deel ervan: dus alle actoren in het duurzaamheidsdebat worden meegenomen: overheden, bedrijfsleven, ngo’s en jij als consument. Alleen dan ontstaat er een genuanceerd perspectief.”

Nieuwsgierig naar meer? Misschien is het OneWorld Proefabonnement (3 maanden voor €6,-) uit onze DW Shop iets voor jou.

Of ga naar www.oneworld.nl voor meer info en alle opties om te abonneren en doneren!

Share this post