Programmamanager van de RES Marjon Bosman vertelt hoe de puzzel ligt.

Programmamanager Marjon Bosman vertelt hoe de puzzel ligt bij het maken van de regionale energiestrategieen(RES): hoe kan elektriciteit hest beste worden opgewekt en welke warmtebronnen kunnen hiervoor worden gebruikt?

“Op dit moment hebben al 27 van de 30 regio’s een concept RES openbaar gemaakt” vertelt Marjon Bosman. Deze plannen worden vervolgens beoordeeld op ambitie, haalbaarheid, impact op het elektriciteitsnet en maatschappelijk en bestuurlijk draagvlak.

Het maken van de RES is een grote puzzel met uiteenlopende stakeholders, belangen en kaders. Het Nationaal Programma RES biedt regio’s ondersteuning bij het maken van de RES’en met kaders en handreikingen, leerbijeenkomsten en kennisproducten.

Kijk video: Hoe ligt de puzzel bij de RES? Marjon Bosman

Deze video over de energietransitie is opgenomen tijdens de Duurzame Week 2020 in Utrecht. Duurzame Week (Green Up Your Life) helpt je – samen met haar partners – om je (werk)leven te verduurzamen. Vraag jij jezelf af hoe je je leven duurzamer kunt inrichten? Door onze events, blogs en video’s krijg je praktische handvatten waarmee je vandaag nog aan de slag kunt!

Share this post