Debat met de Stad: wateroverlast samen voorkomen

Tijdens dit debat wordt gesproken over de problemen en oplossingen met betrekking tot wateroverlast in de stad Utrecht. De sprekers hebben verschillende visies, ervaringen en ideeën over hoe bewoners bewust gemaakt kunnen worden van het belang van groen in de omgeving. Ze zetten zich daarmee in om de omgeving groener en klimaatbestendiger te maken.

Bij het debat sloten de volgende spekers aan: Rutger van Hogezand (Gemeente Utrecht), Mark van Heukelum (Oak Consultants), Carel Dieperink (Universiteit Utrecht & Waterschap Stichtse Rijnlanden), Riezwaan Dinmahomed (Jonge Klimaatbeweging) en Ron Buiting (Burgerinitiatief Rotsoord). Het debat wordt geleid door Marit Overbeek (Utrechtse Ruimtemaker). Het aanwezige publiek krijgt ook de ruimte om input te leveren en vragen te stellen. 

Het is belangrijk dat er over waterberging in de stad wordt gesproken. Steden zoals Utrecht kampen met een versteningstrend, waarin steeds meer plekken gedomineerd worden door tegels en beton. Dit levert problemen op met betrekking tot wateroverlast, maar ook hitte en een verminderde biodiversiteit. Dit kan worden aangepakt door in te zetten op meer groen in de stad. 

Het vergroenen van Utrecht is belangrijk voor het watermanagement in de stad. Utrecht zou eigenlijk moeten fungeren als een grote spons. Het water dat uit de lucht valt kan worden gebruikt of worden vastgehouden om zo wateroverlast te verminderen. Bijkomende voordelen zijn hierbij ook dat de stad op hete dagen niet zo snel opwarmt en dat het zorgt voor een gezonde biodiversiteit. 

Een belangrijke rol in het vergroenen van de stad spelen de bewoners van Utrecht. Veel burgerinitiatieven starten met het groener maken van de eigen omgeving door tegels weg te halen en geveltuintjes aan te leggen, maar ook door de gemeente aan te jagen bij de ontwikkeling van nieuw groen in de stad. Door zelf kennis en fondsen te organiseren voor het vergroenen van daken en gevels, en soms zelfs hele gebieden, kweken burgerinitiatieven enthousiasme bij een bredere groep bewoners én bij de gemeenteraad. Uiteindelijk ontstaat zo breed draagvlak voor een andere manier van stadsinrichting waarbij waterberging meteen is meegenomen.

Kijk video: Debat met de Stad: wateroverlast samen voorkomen

Deze video over wateroverlast in de stad is opgenomen tijdens de Duurzame Maand over Klimaatadaptatie en omgeving in UtrechtDuurzame Week (Green Up Your Life) helpt je – samen met haar partners – om je (werk)leven te verduurzamen. Vraag jij jezelf af hoe je je leven duurzamer kunt inrichten? Door onze events, blogs en video’s krijg je praktische handvatten waarmee je vandaag nog aan de slag kunt!

 

Share this post