Advieslijn ‘t Ecozand: duurzaam wonen

‘t Ecozand is een bewonersinitiatief voor een eigen collectieve energievoorziening in de Bossche buurt ‘t Zand. Door partijen bij elkaar te brengen en zo een ‘ecosysteem’ te creëren, willen ze van ’t Zand een energieneutrale wijk maken. In een ecosysteem staan kringlopen centraal. Het idee is dan ook om met de gemeenschap op circulaire wijze energie te consumeren, produceren, opslaan en hergebruiken. In deze sessie gaan William Droog en Michael Urlings verder in op het thema buurtwarmte en ook hoe jij zélf aan de slag kan om duurzamer te wonen. 

William Droog is bewoner van de wijk ‘t Zand. Michael Urlings heeft gewerkt als projectleider bij Gemeente ’s-Hertogenbosch en is nu als vrijwilliger bij ’t Ecozand betrokken. Samen beantwoorden zij tijdens dit vragenhalfuur allerlei vragen over hoe dat nou werkt, zo’n collectieve energievoorziening. Ben je bijvoorbeeld verplicht om mee te doen, als in jouw wijk collectieve energievoorziening wordt gefaciliteerd? Wie bepaalt de prijs van buurtwarmte? Is elk huis er geschikt voor? Hoe zit het als je een huis huurt? 

En natuurlijk de grote hamvraag: Wat zijn nou de voordelen? Daarover waren William en Michael duidelijk: duurzame, collectieve energievoorziening zou uiteindelijk voor iedereen voordeliger moeten zijn. Daarnaast kun je er baat bij hebben met de steeds warmer wordende zomers. Naast verwarmen biedt het namelijk ook mogelijkheden om te koelen. 

Share this post