Energietransitie 2.0: oog voor de genen van de plek

De Mengfabriek op de Tramkade in Den Bosch is een circulaire, creatieve broedplaats waar zelfstandige ondernemers en bezoekers elkaar dagelijks ontmoeten. In dit monumentale pand valt een wereld te winnen valt aan verduurzaming. 

Op de Dag van de Duurzaamheid 2019 heeft een groep ondernemers de stoute schoenen aangetrokken en zijn samen met natuurwetenschappers en ontwerpers gestart met een onderzoek naar verduurzaming mogelijkheden. Kirsti Pol en Ton Dietvorst, projectleiders, geven een update.

Een van de innovaties waarmee geëxperimenteerd wordt is het gebruik van silo’s, waarvan er 36 aanwezig zijn, als zoutbatterij om het pand, woningen en bedrijfsgebouwen in de wijk Kop van het Zand, te kunnen verwarmen. In de silo’s wordt zout opgeslagen, in de zomer wordt het zout gedroogd en in de winter nat gemaakt waardoor je hier warmte uit kunt onttrekken en kunt gebruiken als warmtebron met een warmtepomp als tussenschakel.

Belangrijke vragen waren de opschaalbaarheid en de financieel haalbaarheid van dit project. Uit onderzoek blijkt dat er slechts 1 silo nodig is om De Mengfabriek de gehele winter te voorzien van warmte. De overige 35 silo’s kunnen dus gebruikt worden als warmtebron voor bijvoorbeeld woningen.

Benieuwd naar alle resultaten? Het rapport wordt binnenkort gedeeld op www.burokade.nl

Share this post