Het meten van circulariteit

Circulariteit is een begrip dat inmiddels door iedereen omarmd wordt. Maar hoe maak je het meetbaar? Mike van Vliet, consultant bij Alba Concepts legt tijdens deze informatieve sessie uit hoe je circulariteit in de bebouwde omgeving meetbaar kunt maken.

In 2030 moet de bouwsector 50% circulair zijn en in 2050 zelfs 100%. Hier valt nog een wereld te winnen. De Building Circularity Index is een meetmethode waarbij de focus ligt op het inbedden van circulariteit in het ontwerpproces. Want 80% van de totale circulaire potentie van een gebouw wordt bepaald tijdens het ontwerpproces. Denk aan keuze voor materialen en hoe deze materialen vast gemaakt worden, dit heeft invloed op de herbruikbaarheid. 

De Building Circularity Index bestaat uit twee onderdelen. Ten eerste de Material Circularity Index, waarbij gekeken wordt naar wat voor materialen er gebruikt wordt; wat voor percentage is nieuw materiaal en hoeveel is gerecycled en wat is het percentage bio-based. Daarnaast wordt er gekeken naar het toekomstscenario, kunnen materialen hergebruikt worden. Daarbij moet rekening gehouden worden met de losmaakbaarheid; hoe kun je materialen los maken om weer het te gebruiken. Worden materialen gelijmd, gekit of gegoten dan zijn ze minder goed losmaakbaar en wordt de herbruikbaarheid beïnvloed. 

Share this post