Hoe ziet een duurzame wereld er morgen uit?

Jip van Grinsven, consultant bij Alba Concepts, ontwikkelt methoden voor (bouw)materialenhergebruik.

In een veranderende wereld staan we aan de vooravond van de vierde industriële revolutie, op het gebied van technologie en data. Alba Concepts is een klein adviesbureau in Den Bosch op het gebied van vastgoed, duurzaamheid en financiën. We werken met vier thema’s: energietransitie, klimaatadaptatie, gezondheid en de circulaire economie of grondstoffentransitie.

Over dat laatste: de mens rooft aarde leeg. Zo is de delving van zink in 2025 niet meer rendabel. Waarom gebruiken we het voor dakgoten als zink ook nodig is voor medische apparaten?

De afspraak is dat Nederland circulair is in 2050. Maar wat betekent dat? Een meetmethode ontbreekt. Wij willen het volgende toepassen in de bouw en het vastgoed: (1) registreren van materialen voor hergebruik, (2) meten hoe circulair je werkt, (3) verhandelen van gebruikte materialen.

Dit laatste kan met Excess Materials Exchange, een platform dat materialen registreert, ordent, waardeert en verhandelt met blockchaintechnologie. Zo kan je spoorrails hoogwaardig hergebruiken als balken en liggers.

Ook heeft Alba een meetmethode voor circulariteit ontwikkeld: de Building Circularity Index zegt iets over het materiaalgebruik en losmaakbaarheid van bouwmaterialen, met als doel minder stort en verbranding en meer hergebruik.

Share this post