Inzet van innovaties op het gebied van data en digital

Daan Stolker is innovatiemanager bij Arcadis. Hij legt uit hoe technologische innovatie meer datagestuurd en mens- en servicegerichter wordt.

Arcadis is een groot, oud ingenieursbureau met infrastructuur-, bouw-, water- en milieuprojecten. De wereld en maatschappelijke partijen veranderen continu door nieuwe technologieën. Wat betekent dat voor Arcadis?

We zitten nu in de vierde industriële revolutie met digitalisering en een versmelting van de digitale en fysieke wereld. Arcadis probeert problemen te benaderen vanuit menszijn. Technologie is hierbij de aanjager van verandering. Ook wil het met deze alsmaar toegankelijkere en goedkopere technologieën meerwaarde creëren. Daarbij zijn data richtinggevend.

Arcadis wil problemen integraler benaderen. Daarbij kijkt het goed met welke partners het wil samenwerken en stelt het de mens en de samenleving centraal. Zo wordt bijvoorbeeld gevraagd: moet hier wel een brug komen, wie is eindgebruiker?

Arcadis is traditioneel een projectenorganisatie, maar kan nu ook diensten leveren. Technologie is geen doel op zich meer, wel blijft kennis belangrijk. Een voorbeeld zijn weginspecties: automatische beeldherkenning van asfalt met behulp van data is een belangrijke innovatie in de overgang van projecten naar service.

Op duurzaamheidsgebied wordt gekeken naar minder autogebruik, minder gebruik van materialen door efficiënter bouwen en ketentransparantie: meer uitwisselen van data en daardoor grondstoffen.

Share this post