Keramiek en klimaatdoelen

Christine Jetten is internationaal actief op het gebied van de productie van bouwkundige keramische glazuren. Denk daarbij aan toepassingen op bakstenen, tegels en vliesgevels. Daarin werkt zij sinds kort samen met Roel Gijsbers van ENS. ENS houdt zich bezig met innovatieve luchtzuivering. En wat heeft keramiek en luchtzuivering nu met elkaar te maken?!  

Kwaliteitsbeleving en schone lucht is in veel steden een pijler. Hoe kunnen we die twee bundelen. Dat doet ENS met het project ‘de longen van de stad’. Fijnstof wordt normaal gesproken gezien als afvalstof. ENS en Christine Jetten Studio brengen deze fijnstof terug in de natuurlijke omgeving. Dat doen zij door fijnstof op te vangen op vervuilde plekken. Op plekken waar veel inwoners of bezoekers van de stad verblijven. Deze fijnstof wordt vervolgens verwerkt in keramisch glazuur en in de vorm van bijvoorbeeld tegels of bakstenen teruggebracht naar de stad. Dat doen zij o.a. in parkeergarages of metrostations. Hierbij staat dus naast schone lucht, kwaliteitsbeleving in de openbare ruimte centraal.

De mogelijkheden zijn er. Gewerkt wordt aan bewustwording. Vuile lucht oogsten in de omgeving waar bewoners zich begeven. Én krachten bundelen met de beleidsmakers van de stad! Dat zijn de ultieme doelen. 

Share this post