Losmaakbare en circulaire architectuur

Michael Bol en Ivo van den Thillart, beide architect bij Buro kade, vertellen over hergebruik van materialen en de losmaakbare en circulaire architectuur. Buro Kade denkt na over ‘hoe maak je verbindingen die esthetische kwaliteit’. De grondstoffen in een gebouw zijn cruciaal. Je wilt het materiaal zo hoog mogelijk terug in de cyclus brengen ‘Het gebouw van waarde’. Voorbeeld is het nieuwe Weener XL met het circulair ontwerpen dat recent gepresenteerd is. Het heeft een flexibele invulling met een nieuw soort woonomgeving. Bouwen met hoge dichtheid waarbij de bouwsystemen flexibel zijn in te vulling. Ze denken na over de levensloopbestendige wijk ‘Van starterswoning naar villa’.

Buro Kade zijn ‘Stad-makers’. De ‘verdozing van het landschap’ willen ze voorkomen. Is een oplossing misschien om compacter te gaan wonen? Daarmee kun je het aantal woningen verdubbelen. Kunnen we wellicht tiny house koppelen aan locaties? We leren van tiny houses als experimentele projecten en woonvormen. Zoals een slim bouwsysteem ontwikkelen en gebruik van nieuwe materialen. 

Een goed ontworpen gebouw doorstaat de tand des tijds. De materialen blijven, en we voorkomen afval. Zoals ons ‘huis’ de Mengfabriek, waar Buro kade in gevestigd is. Het is een slim en multifunctioneel gebouw.

Share this post