Smart Cities: een slimme, gezonde leefomgeving

Shahid Talib is directeur Smart Cities bij bouwbedrijf Heijmans. Als vastgoed ontwikkelaar zijn ze bezig met het creëren van een gezonde leefomgeving, door middel van ‘Smart Cities’. Ze zoeken oplossingen en slimme toepassingen in de bebouwde omgeving. Er komen meer mensen bij, dat zorgt voor verstedelijking en verdichting. Deze corona-tijd biedt kansen: werken in Drenthe en wonen in Zeeland is absoluut mogelijk. We krijgen andere leefvormen als flexibele werktijden. De techniek helpt om positieve prikkels te krijgen. 

Ook de gezondheid speel een belangrijke rol. En hoe gaan we om met ouderen en vereenzaming? Daar zijn ook slimme oplossingen voor te bedenken. Zoals het creëren van een buurtplatform om mensen samen te brengen. En een groene stad met ‘dakakkers’ en moestuinen dragen, naast een groene en gezonde omgeving, ook bij aan sociale samenhang.

In gebouwen en woningen is technologie ook toe te passen, met gezond wonen als doel. Voldoende zuurstof in een woning is zeer belangrijk. Sensoren kunnen bijvoorbeeld helpen bij het meten van luchtkwaliteit. Open keukens zijn niet gezond als er niet goed gelucht wordt, en de slaapkamers van kinderen moeten ook aan normen voldoen. Dit kan opgenomen worden in bouwbesluiten van woningen.

Ook een oude stad als Den Bosch leent zich voor een Smart City. Bijv. door te kijken naar de toekomst van de garages in de (binnen)stad en de nieuwbouw. Als datastad, met veel start-ups in technologie, kunnen we daar flinke stappen in gaan zetten. Van start-up naar scale-up. Samen gaan we kijken hoe we de stad gezonder kunnen maken.

Share this post