Een leefbaar en bereikbaar Utrecht: het Mobiliteitsplan 2040 in het kort

Utrecht groeit hard. Hoe houd je de stad bereikbaar en aantrekkelijk voor iedereen – inwoners, forenzen en bezoekers? Eind 2020 presenteerde de gemeente Utrecht haar toekomstplannen in het Mobiliteitsplan 2040. Wat gaat er gebeuren en wat betekent dat voor de inwoners? We hebben de belangrijkste punten voor je op een rij gezet.

Waarom is het mobiliteitsplan nodig?

In 2040 is Utrecht naar verwachting gegroeid met:

  • 100.000 nieuwe inwoners
  • 86.000 nieuwe arbeidsplaatsen in de regio
  • 104.000 nieuwe woningen in de regio

Als er niets gebeurt, komen de bereikbaarheid en leefbaarheid van de stad onder druk te staan. Dat is natuurlijk niet de bedoeling: als reiziger wil je vlot op je plaats van bestemming in de stad kunnen komen. En als inwoner wil je geen overlast van allerlei verkeer dat door jouw wijk reist. De gemeente is gaan puzzelen met die verschillende belangen. De belangen en afwegingen komen samen in het Mobiliteitsplan 2040.

Maar 2040, dat is toch nog ver weg?

Dat klopt. Een eerdere versie van het mobiliteitsplan keek vooruit tot 2025. Maar dat is gezien de verwachte groei niet ver genoeg. Bovendien wil de gemeente een aantal langetermijninvesteringen doen om de stad bereikbaar te houden. Zo zijn er twee nieuwe tramlijnen in het plan opgenomen. Voor de aanleg daarvan moet je al gauw tien jaar uittrekken. Een nieuwe versie van het plan met een latere einddatum was dus nodig.

Wat staat er in het plan?

Kort samengevat gaan we met z’n allen op een andere manier reizen in Utrecht. We gaan namelijk:

  • minder reizen
  • meer gespreid reizen
  • groener reizen

Hoe wil de gemeente dat voor elkaar krijgen?

Minder reizen

De gemeente wil in samenwerking met werkgevers thuiswerken stimuleren. Corona heeft ons wel laten zien dat we niet iedere dag in de spits naar kantoor hoeven af te reizen en dat we met de techniek prima thuis kunnen werken. 

Wanneer reizen toch nodig is, is de reisafstand bij voorkeur zo kort mogelijk. Nieuwe woningen, bedrijven en voorzieningen worden daarom dichtbij elkaar gebouwd.

Meer gespreid reizen

In ruimte
Rondom de stad zijn nieuwe ov-knooppunten gepland. Het station Utrecht Lunetten wordt tot een intercitystation omgebouwd. Studenten kunnen van daaruit overstappen op een nieuwe tramlijn naar Utrecht Science Park. 

De ov-knooppunten moeten de druk op Utrecht Centraal ontlasten. Daarnaast worden reizigers die niet in het centrum hoeven te zijn er zoveel mogelijk omheen geleid.

In tijd
De gemeente wil met werkgevers en onderwijsinstellingen in gesprek om werk- en lestijden te spreiden. Reizigers worden dan meer over de dag verspreid en de drukte in de spits neemt af.

Groener reizen

Milieuvriendelijke vormen van vervoer – lopen, fietsen, ov en deelmobiliteit – krijgen meer prioriteit. Op sommige plekken zelfs letterlijk: daar krijgt fietsverkeer voorrang dankzij slimme verkeerslichten. 

Vanuit P+R-parkeerplaatsen en ov-knooppunten aan de rand van de stad komt er een fijnmazig netwerk van fiets-, tram- en busverbindingen naar het centrum. Enkele locaties in de stad, zoals het Ledig Erf, worden anders ingericht. Daar krijgen voetgangers en fietsers meer ruimte. 

De stad blijft bereikbaar voor auto’s, maar de maximumsnelheid wordt overal 30 km per uur – tenzij anders aangegeven. In nieuwe wijken komen minder parkeerplaatsen. Bewoners en bezoekers parkeren hun auto’s zo veel mogelijk in parkeergarages aan de rand.

Goederenvervoer van en naar de stad moet groener worden. Dat kan door transportstromen te bundelen en door milieuvriendelijke vervoersmiddelen te gebruiken. 

Wat betekent dat voor mij als inwoner?

Regelingen voor meer ruimte in je wijk

Heb je ideeën om in je wijk meer ruimte te maken voor voetgangers, groenzones of speelplekken? De gemeente wil zulke initiatieven van bewoners faciliteren. Er bestaat al een 2%-regeling waarbij parkeerplaatsen plaatsmaken voor nieuwe voorzieningen. De gemeente wil als onderdeel van het mobiliteitsplan meer van dit soort faciliteiten uitwerken.

Meedenken over verdere invulling van de plannen

Het mobiliteitsplan is nog niet definitief vastgesteld. Het plan is nu in de inspraakfase. Als inwoner kun je tot en met 1 februari reageren via utrecht.nl/inspraakmobiliteit.

Tijdens een informatieavond op 15 december 2020 spraken wijkbewoners al hun zorgen uit over een paar van de geplande verbindingen. Zo komt de opgang van een van de fietsbruggen uit in wat nu een groenzone is. Een goede balans tussen bereikbaarheid en leefbaarheid lijkt dus nog niet overal gevonden.

Na 1 februari verwerkt de gemeente de reacties en komt er een aangepast plan. In de zomer van 2021 wordt het aangepaste plan aan de gemeenteraad voorgelegd. In een aantal gevallen kun je als bewoner later ook nog reageren, wanneer de plannen voor jouw wijk verder worden uitgewerkt als onderdeel van het gebiedsbeleid.

Waar vind ik meer informatie over het Mobiliteitsplan 2040?

Het plan is te vinden op de https://omgevingsvisie.utrecht.nl/thematisch-beleid/verkeer-en-mobiliteit/mobiliteitsplan-2040

In de onderstaande animatie van 2 minuten wordt het plan kort gepresenteerd.

Meer lezen en bekijken over duurzame mobiliteit?

Bekijk de talks over duurzame mobiliteit in deze eerdere blogs:

Share this post