Wat is circulair inkopen?

Hoeveel procent van de materialen in de VS zijn 6 maanden na aanschaf nog in gebruik? Het schokkende antwoord op deze vraag is 1%. De rest van de materialen is tegen die tijd weggegooid. Dit komt bijvoorbeeld doordat spullen gemaakt zijn van materialen die niet recyclebaar zijn. En omdat de spullen niet goed uit elkaar te halen zijn om vervolgens de losse onderdelen te kunnen hergebruiken. Om meer materialen te kunnen hergebruiken en recyclen, moet er dus van te voren nagedacht worden over het eventuele hergebruik van de materialen in de toekomst. Een goed moment hier voor is het inkoopproces. Daarom kan circulair inkopen een groot verschil maken in de transitie naar een circulaire economie.

De circulaire economie en circulariteit

Circulariteit betekent dat een materiaal na gebruik (bijvoorbeeld in een product) zo hoogwaardig mogelijk hergebruikt kan worden. Hiervoor is het belangrijk dat producten en spullen makkelijk uit elkaar te halen zijn. In een circulaire economie gaat het om het minimaliseren van het verspillen van grondstoffen en om de waarde van materialen zoveel mogelijk te behouden. Hiervoor is het nodig om bij het ontwerp van bijvoorbeeld een product al na te denken over de hergebruik van de materialen. De inkoop van materialen is dus een sleutelmoment in de keten van circulariteit: hier kan er nagedacht worden over het hergebruik van de materialen in de toekomst.

Wat is het verschil tussen de huidige inkoop en circulaire inkoop?

Bij circulaire inkoop wordt er naar andere punten gekeken dan bij de huidige inkoop. Zo kan er bijvoorbeeld door een aparte duurzaamheidsafdeling gekeken worden naar de lange termijn invulling van de materialen: hoe kunnen de materialen in de toekomst hergebruikt worden? Ook kan er een databank gemaakt worden zodat er een overzicht is van waar de materialen zich bevinden.

Een ander verschil tussen circulair inkopen en de huidige inkoop is de relatie tussen de koper en de verkoper. Bij circulair inkopen is er sprake een lange termijn relatie tussen de koper en de verkoper. Hierdoor is het de verantwoordelijkheid van de leverancier om een zo goed mogelijk product af te leveren en eventueel het product ook te onderhouden. Ook is de koper van het product verantwoordelijk om goed met de spullen om te gaan. Doordat de koper en de inkoper deze lange termijn relatie aangaan,  wordt de levensduur van het product zo lang mogelijk.

Een belangrijk ander verschil is dat er op een andere manier moet worden gekeken naar de kosten bij de inkoop. Materialen die niet te recyclen zijn, zijn bijvoorbeeld vaak goedkoper dan materialen die wel te recyclen zijn. Voor een circulaire economie is het echter wel nodig dat materialen recyclebaar zijn. Daarom moet er meer naar het gebruik van materialen op de lange termijn gekeken worden dan naar het gebruik op de korte termijn. Zo kunnen de kosten van een recyclebaar materiaal bijvoorbeeld op de lange termijn lager uitvallen dan van een niet-recyclebaar materiaal omdat dat is afgeschreven wanneer het product waarin het verwerkt is kapot gaat.

Meer weten over circulair inkopen?

Dinsdag 2 februari organiseert Duurzame Week een Duurzame Meetup over Circulair inkopen. Hier gaan we in gesprek over ervaringen uit de praktijk van circulair inkopen. Ook geeft Eline Terwisga van Copper8 praktische tips om zelf aan de slag te gaan met circulair inkopen binnen je eigen organisatie. Ben jij geïnteresseerd geraakt in circulair inkopen? Schrijf je dan nu in voor de meetup!

Bron: C. van Oppen, G. Croon, D. Bijl de Vroe, Circulair inkopen in 8 stappen, Amsterdam, Copper8, 2018

Share this post