Het initiatievenfonds: geveltuintjes met budget van de gemeente

Mogelijkheden om geveltuintjes te (laten) maken door middel van een bijdrage vanuit de gemeente Utrecht. Met het Initiatievenfonds kan je groene ideeën voor je buurt werklijkheid maken en hierbij (financiële) ondersteuning krijgen.