AGENDA

dinsdag 8 september | 19:30-21:30

Debat met de Stad – Hoe kunnen we wateroverlast samen oplossen?

Samen staan we sterk
September staat in het teken van klimaatadaptatie en omgeving. Volgens de voorspellingen van het KNMI gaat Nederland natter, droger en heter worden in de komende jaren. Tijdens dit evenement wordt voornamelijk gesproken over een natter wordend Utrecht. Gasten uit het bedrijfsleven, de overheid, kennisinstellingen en buurtinitiatieven gaan met elkaar in debat. Ook gaan ze in gesprek met het publiek over de uitdagingen die de stad Utrecht heeft op het gebied van wateroverlast.

Moderator van het debat is Marit Overbeek, publicist op het gebied van bouw, ruimte en architectuur. In Utrecht is ze bekend als initiatiefnemer van de Rotsoordbrug en als Utrechtse Ruimtemaker. In haar verhalen over de gebouwde omgeving, ligt de nadruk op vergroening daarvan en op de verhouding tussen bewonersinitiatieven, bestuur en marktpartijen.

Aanwezige sprekers
Rutger van Hogezand namens Gemeente Utrecht | Waterproof030. Bij Waterproof030 helpt de gemeente bewoners hun buurt waterproof te maken.

Carel Dieperink namens Universiteit Utrecht | Copernicus Instituut & Waterschap Stichtse Rijnlanden. Carel doet onderzoek naar hoogwaterbescherming en droogte. Hij is ook lid van het Algemeen Bestuur van het Waterschap de Stichtse Rijnlanden.

Mark van Heukelum namens Oak Consultants. Bij dit consultancy bureau hebben ze vooral kennis van natuur, ecologie en natuur in de stad en houden ze zich bezig met thema’s als klimaatadaptatie, energietransitie en circulariteit. Vaak hebben ze een trekkende rol om deze thema’s te verbinden. Zoals Mark zegt: “Omgaan met klimaatopgaven is niet enkel een moetje. Het is ook juist een kans om onze directe leefomgeving te verbeteren”.

Ron Buiting namens burgerinitiatief Rotsoord Het Stadsinitiatief is door de Utrechtse Ruimtemakers opgezet als experiment om de regie bij gebiedsontwikkeling in handen van bewoners en gebruikers te leggen. Belangrijke thema’s hierin zijn vergroening en ruimte voor creatieve en maatschappelijke functies. Buiting is planoloog en al langere tijd actief op Rotsoord. Hij is adviseur en projectmanager bij Procap.
 
 

Motiveren en inspireren
Op dinsdag 8 september zullen bovenstaande partijen samenkomen om te praten over waterberging en klimaatadaptatie in de stad Utrecht. Het zal hier gaan om huidige problemen, maar de focus ligt vooral op de oplossingen die we samen in de stad Utrecht kunnen bereiken. We hopen hiermee bewoners te motiveren en inspireren om hun eigen omgeving en daarmee dus ook de stad waterbestendiger te maken. Als publiek kun je actief deelnemen in de discussie en vragen stellen aan de sprekers*. Na afloop is er een borrel waarin je de ideeën met elkaar kan bespreken.

*In verband met de Coronamaatregelen is er ongeveer ruimte voor 30 bezoekers.

Aanmelden:

Aanmelden via de aanmeldbutton

Prijs: €5 incl. twee drankjes
Wanneer: dinsdag 8 september
Tijd: 19:30-21:30
Locatie: Kanaal30, Kanaalweg 30
Doelgroep: Algemeen publiek
Programmapijler: Klimaatadaptatie
Voertaal: Nederlands
Georganiseerd door: Duurzame Week
Meer informatie:

Voeg toe aan je agenda:
Download the ics/ical