AGENDA

3 maart 2020 | 17:00 – 19:00

Duurzame Meetup x HDSR

De rol van het waterschap met betrekking tot de warmtetransitie.

De energietransitie is in volle gang en ook waterschappen spelen hierin een belangrijke rol. Een voorbeeld hiervan is het terugwinnen van warmte uit afvalwater. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) zal ons gedurende deze meetup meenemen in hoe zij dit willen doen. Wat zijn bijvoorbeeld de potentiële voor- en nadelen voor bewoners van een dergelijk warmtenet? Verschillende experts op dit gebied zullen hun visie te geven. Daarnaast is er voldoende ruimte om met elkaar in gesprek te gaan.

Programma

17.00 Inloop en registratie

17.15 Opening en inleidend gesprek door dagvoorzitter
Gert-Jan Jansen
Wat betekenen de energietransitie en warmtetransitie voor jou als professional?

17.45 Presentatie door Wim Heijbroek en interactieve sessie
Hoofd afdeling zuiveringsbeheer – HDSR
Vanuit HDSR vertelt Wim Heijbroek over de plannen met betrekking tot afvalwater en een warmtenet.
Na de presentatie volgt een interactieve sessie over de mogelijk kansen en uitdagingen?.

18.15 Presentatie van Alexander van Setten
Projectleider Bedrijvenaanpak – Energie Samen Rivierenland
Alexander van Setten helpt uiteenlopende bedrijven te verduurzamen. Daarnaast is hij actief betrokken geweest bij het opstellen van een warmteplan in Culemborgse wijk Eva-Lanxmeer. Vanuit deze achtergrond geeft hij zijn visie over de uitdaging van HDSR.

18.30 Presentatie door Theo Elferink
Strategie- & proces consultant – Business Development Holland
Vanuit zijn rol bij DBH richt Theo Elferink zich op de ondersteuning van onder andere gemeenten en woningcorporaties bij de energietransitie. Hier presenteert hij mogelijke technische voor- en nadelen van een warmtenet ten opzichte van alternatieven.

18.45 Wrap-up

19.00 Netwerkborrel

Aanmelden:

Aanmelden via de aanmeldbutton

Prijs: Gratis
Wanneer: 3 maart 2020
Tijd: 17:00 – 19:00
Locatie: Brailledreef 2A, Utrecht
Doelgroep: Professionals
Programmapijler: Energietransitie
Voertaal: Nederlands
Georganiseerd door: Duurzame Week en HDSR
Meer informatie:

Voeg toe aan je agenda:
Download the ics/ical