AGENDA

maandag 16 november | 15:30 – 17:00

Een Goed Gesprek over Biomassa


Energie-U organiseert een ‘goed gesprek over biomassa’. Het gebruik van biomassa voor energieopwekking is landelijk een veelbesproken onderwerp. Ook is er Utrechtse relevantie: een deel van de warmte van onze stadsverwarming wordt sinds enige tijd opgewekt uit biomassa. Wetenschap en politiek wisselen tijdens dit ‘goed gesprek’ feiten, inzichten en meningen uit. Wij hopen dit webinar dan ook af te sluiten met aanbevelingen voor wetenschappers, politiek, en natuurlijk voor leden van Energie-U en andere Utrechters.

 

Aan dit ‘Goede Gesprek’ nemen deel:

Leo Meyer, onafhankelijk klimaatexpert met een verleden bij het VN-Klimaatpanel IPCC is van mening dat houtige biomassa voor verwarming te snel aan de kant  dreigt te worden geschoven door de landelijke politiek, terwijl die bron voorlopig nodig blijft  als onderdeel van het hele energietransitie pakket uit het  Klimaatakkoord. Wel zijn er nog losse eindjes die  wetenschap en politiek  zouden moeten afhechten om de burger te overtuigen dat die inzet zowel goed is voor klimaat, als voor schone lucht , natuur, en (circulaire) economie.

Matthijs Sienot, Tweede Kamerlid voor D66 en voor die partij woordvoerder energietransitie, vindt het wél terecht dat de ruimte voor energieproductie uit biomassa nu sterk wordt verminderd. “Het verbranden van houtachtige biomassa heeft geen toekomst en de subsidies hiervoor zet ik liever in om echt duurzame oplossingen te bevorderen.”

Martin Junginger is werkzaam op de Universiteit Utrecht, waar hij hoogleraar is in bio-based economy. Martin doet al jaren zijn best om alle nuances die er zijn rondom toepassing van biomassa voor energieopwekking goed te belichten. Vanuit het besef dat biomassa altijd is gebruikt en ook nog lang zal worden gebruikt, in allerlei verschijningsvormen, en dat dat juist ook goed kan vanuit het klimaatbeleid.

Gert-Jan Nabuurs is hoogleraar Europese Bossen aan Wageningen University & Research. Hij is hoofdauteur van het landbouw en bosbouw hoofdstuk in het IPCC 6e Assessment Rapport dat nu in ontwikkeling is. Hij  is internationaal gezaghebbend expert op het gebied van duurzaam bosbeheer.

 

Aanmelden:

Meld je aan via de website. Je krijgt dan op de dag zelf de link voor het webinar toegestuurd.

Prijs: gratis
Wanneer: maandag 16 november
Tijd: 15:30 – 17:00
Locatie: online
Doelgroep: Algemeen publiek
Programmapijler: Energietransitie
Voertaal: Nederlands
Georganiseerd door: Energie-U
Meer informatie:
Website Energie-U

Voeg toe aan je agenda:
Download the ics/ical